Grade 7 AP quiz Quiz
Question Number 1
Ano ang ibig sabihin ng Indo-China
A. Indonesia at china
B. India at china
C. Iran at china
Question Number 2
Ito ay isang bansa na tinatawag na melting pot
A. Singapore
B. China
C. Malaysia
D. Myanmar
Question Number 3
Sino ang ama ng republika
A. Sun yat seng
B. Mao zedong
C. Hung hsui chuan
Question Number 4
Ano ang grupong ginawa ni mao zedong?
A. Kolonyalismo
B. Komunismo
C. Kapitalismo
Question Number 5
Saan naganap ang kasunduan ng spanya at U.S?
A. London
B. France
C. Paris
Question Number 6
Ano ang ibig sabihin ng Singapora
A. Lion city
B. Tiger city
C. Malay
Question Number 7
Kailan naganap ang kalayaan
A. Hulyo 12, 1898
B. Hunyo 12, 1989
C. Hunyo 12, 1898
Question Number 8
Ano ang tawag sa pinaka una-unahang guro
A. Thomas
B. Thomasites
C. Teacher